TEOLLINEN
MUOTOILU

Yrityksemme tarjoaa osaa­mis­taan tuo­te­ke­hi­tyk­sen eri vai­heis­sa kon­sep­toin­nis­ta lo­pul­li­seen tuotteeseen

Lue lisää

3D-MALLINTAMINEN
& TULOSTAMINEN

Yrityksellämme on ko­ke­mus­ta haastavista mal­lin­nus­pro­jek­teis­ta, oh­jel­mis­tois­ta ja eri tulostustekniikoista

Lue lisää

GRAAFINEN
SUUNNITTELU

Tarjoamme asiakasläh­töis­tä suun­nit­te­lua käyt­tö­liit­ty­mis­tä y­ri­tys­il­mee­seen ja ku­vi­tuk­seen

Lue lisää
3D-tulostettu elokuvateatterin pienoismalli
Kuvakukko /foundation/customPage/rispek/img/kuvakukko/kino_front.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/kuvakukko/kino_top.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/kuvakukko/kino_inside.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/kuvakukko/teatterit.jpg
Tuotevisualisointeja
Plytec Oy /foundation/customPage/rispek/img/plytec/5_plytec.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/plytec/6_plytec.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/plytec/1_plytec.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/plytec/2_plytec.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/plytec/3_plytec.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/plytec/4_plytec.jpg
Demorobotti
Hydroline Oy /foundation/customPage/rispek/img/hydroline/hydroline_1.jpg
iPorta Corp. /foundation/customPage/rispek/img/tegbike/1_edited.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/tegbike/3_edited.jpg
Kammi no.52
Sepa Oy /foundation/customPage/rispek/img/kammi_1.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/kammi_2.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/kammi.jpg
Sähköpyörätuoli
Chasswheel Oy /foundation/customPage/rispek/img/chasswheel/chasswheel_showreel_0.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/chasswheel/chasswheel_showreel_1.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/chasswheel/chasswheel_showreel_3.jpg
Antlens
/foundation/customPage/rispek/img/antlens/ekakuva.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/antlens/kollaasi_edited.jpg
3D-tulostettu maastomalli
Jukolan viesti /foundation/customPage/rispek/img/maastomalli/maastomalli_oikea_edited.jpg
Logosuunnittelu
/foundation/customPage/rispek/img/logot/leskinen_2.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/logot/lupu.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/logot/lupu_2.jpg, /foundation/customPage/rispek/img/logot/vierema.jpg
Liikelahja
Rudus Oy /foundation/customPage/rispek/img/liikelahja_1.jpg


Pauli Rissanen

Graafinen suunnittelu,
3D-mallintaminen ja
käyttöliittymäsuunnittelu design@paulirissanen.com
040 7191 133Matti-Juhani
Pekkanen

Teollinen muotoilu,
3D-mallintaminen,
konseptisuunnittelu design@matti-juhani.com
044 3550 761

Asiakkaitamme